Налоги Archive

Податкова пільга з прибуткового податку 2020 в Україні

Податкові зобов’язання має кожен громадянин України. За їх несплату передбачаються штрафні санкції, але для багатьох громадян відрахування до державної скарбниці є серйозною проблемою. Справа в тому, що далеко не кожен володіє високим рівнем доходу,

Коди УКТВЕД в Україні в 2020 році

Ведення торгівлі з іншими країнами зараз є невід’ємною умовою існування будь-якої держави. Багато компаній ведуть зовнішньоекономічну діяльність і їх робота, перш за все, спрямована на світовий ринок. При укладанні угод будь-яким подібним підприємствам або

Коды УКТВЕД в Украине в 2020 году

Ведение торговли с другими странами сейчас является неотъемлемым условием существования любого государства. Многие компании ведут внешнеэкономическую деятельность и их работа, прежде всего, направлена на мировой рынок. При заключении сделок любым подобным предприятиям или учреждениям

Податки для підприємців у 2020 році в Україні

Податкова система – частина системи управління, від якої залежить поповнення державної казни і добробут народу. При виборі виду підприємницької діяльності кожному ФО-П дається право на визначення виду оподаткування. Займаючись бізнесом за загальною системою, фізособа

Налоги для предпринимателей в 2020 году в Украине

Налоговая система – часть системы управления, от которой зависит пополнение государственной казны и благосостояние народа. При выборе вида предпринимательской деятельности каждому ФЛ-П дается право на определение вида налогообложения. Занимаясь бизнесом по общей системе, физлицо

Калькулятор розтаможки Мото в Украине в 2020 году

В последнее время вопрос растаможки является одним из наиболее популярных. В связи с этим постоянно происходят изменения в законодательной базе, например, уменьшается акцизный сбор, а сама процедура постепенно становится проще. В то же время

Калькулятор розмитнення мото в Україні у 2020 році

Останнім часом питання розмитнення є одним з найбільш популярних. У зв’язку з цим постійно відбуваються зміни в законодавчій базі, наприклад, зменшується акцизний збір, а сама процедура поступово стає простіше. Водночас більша частина змін спрямовані

Яким буде штраф за неоформленого працівника в Україні у 2020 році?

Великі податкові ставки, а також масові проблеми сфери бізнесу призвели до того, що багато роботодавців почали потроху обманювати систему. Основний спосіб зменшити свої витрати – це наймати працівників неофіційно. За таких працівників не треба

Какой будет штраф за неоформленного работника в Украине в 2020 году?

Большие налоговые ставки, а также массовые проблемы сферы бизнеса привели к тому, что многие работодатели начали понемногу обманывать систему. Основной способ уменьшить свои расходы – это нанимать работников неофициально. За таких работников не надо

Яким буде податок на пенсію для працюючих і непрацюючих пенсіонерів в Україні?

Торік громадськість говорила про зміни в пенсійній реформі, спричинили за собою податок на пенсію в Україні 2020 для працюючих пенсіонерів та інших осіб похилого віку. Поки що ситуація залишається на колишньому рівні. Однак законодавці