Финансы Archive

Налоги в Украине 2021 года

Украинские народные депутаты и министры периодически обновляют налоговое законодательство, корректирует и вносит изменения. И начало 2021 года не стало исключением, вопрос коснется единого налога, отчетности и налоговых счетов ФОП, многие надеются, что будут пересмотрены

Податки в Україні 2021 року

Українські народні депутати та міністри періодично оновлюють податкове законодавство, коригує та вносить зміни. І початок 2021 року не став винятком, питання торкнеться єдиного податку, звітності та податкових рахунків ФОП, багато хто сподівається, що будуть

Зарплати ДСНС в Україні в 2021 році

Однією з найбільш, важливих є професія рятувальника. У ДСНС (Державна Служба Надзвичайних Ситуацій) працюють відважні фахівці, в чиї обов’язки входить захист населення від нещасних випадків, ліквідація аварій, запобігання біді через аварію, нещасний випадок. Через

Зарплаты ДСНС в Украине в 2021 году

Одной из самых, важных является профессия спасателя. В ДСНС (Державная Служба Надзвичайних Ситуацій) работают отважные специалисты, в чьи обязанности входит защита населения от несчастных случаев, ликвидация аварий, предотвращение беды из-за аварии, несчастного случая. Из-за

Оклади держслужбовців у 2021 році в Україні

Починаючи з 2021-го року, державні службовці отримуватимуть заробітні плати за іншим принципом, згідно з новою постановою Кабінету Міністрів України. Вже з нового року зарплати будуть залежати від категорії, підкатегорії, рівня посади. Крім цього, закон

Оклады госслужащих в 2021 году в Украине

Заработная плата чиновников, государственных служащих, бюджетников Украины зависит в первую очередь от размера прожиточного минимума (величина, которая определяет месячную сумму, необходимую на покупку продуктов питания, одежды, средств гигиены на одного человека). Ежегодно Кабинет Министров

Зарплати пенітенціарної служби в Україні в 2021 році

Останні новини Про індексацію зарплати пенітенціарної служби в Україні в 2021 р не втішні, як і будь-які інші повідомлення, які стосуються фінансування з бюджету. Причиною цьому служить не тільки перманентний дефіцит в державній скарбниці,

Зарплаты пенитенциарной службы в Украине в 2021 году

Последние новости о индексации зарплаты пенитенциарной службы в Украине в 2021 г не утешительны,как и любые другие сообщения, которые касаются финансирования из бюджета. Причиной этому служит не только перманентный дефицит в государственной казне, но

Сколько добавят пенсионерам в 2021 в Украине

Рассмотрение вопроса, какие добавки к пенсиям в Украине в 2021 году, нужно начинать не с осени 2020 года, когда радужные обещания раздавались направо и налево и украинцам сулили от 7 до  11 пунктов, благодаря

Скільки додадуть пенсіонерам в 2021 в Україні

Розгляд питання, які добавки до пенсій в Україні в 2021 році, потрібно починати не з осені 2020 року, коли райдужні обіцянки лунали направо і наліво і українцям обіцяли від 7 до 11 пунктів, завдяки